tarieven

Tarieven

Neurofeedbacktraining

Voor de neurofeedback training worden verschillende materialen aangeschaft, waaronder een hoofdband en software om te kunnen trainen. De hoofdband kan via de praktijk worden aangeschaft en kost ongeveer €400,-. De softwarekosten bedragen €100,-. Dit zijn de minimale kosten. De kosten worden maandelijks gefactureerd. De trainee of de ouders van een kind dat traint zijn zelf verantwoordelijk voor het juist gebruiken van de hoofdband.


Een vergoeding van de neurofeedbacktraining is afhankelijk van de polis die is afgesloten bij de zorgverzekering. Informeer zelf van tevoren of de behandeling (deels) wordt vergoed. 


Cogmed Werkgeheugen Training

Cogmed Training is een training op maat,vastgesteld na eenvrijblijvendkennismakingsgesprek.

Derhalve kunnen hier geen vaste tarieven vermeld worden.

Een Cogmed pakket bestaat uit licentie- en coachningkosten.


Een vergoeding van de neurofeedbacktraining is afhankelijk van de polis die is afgesloten bij de zorgverzekering. Informeer zelf van tevoren of de behandeling (deels) wordt vergoed.


Neem contact op voor de mogelijkheden.


Onderzoek

Schoolobservatie per 30 minuten €65,- inclusief rapportage

Pedagogisch Didactisch Onderzoek basisvakken €500,-, inclusief voor- en nagesprek en rapportage

 Capaciteiten Onderzoek €775,-, inclusief voor- en nagesprek en rapportage 

(uitgebreider onderzoek tegen meerprijs, in overleg)


Specialistische begeleiding 

Aan het kennismakingsgesprek/ intake zijn geen kosten verbonden

Teken Je Gesprek €70,- per uur 

Lees- en/of spellingbehandeling €80,- per uur 

 

 Extra diensten voor scholen

Uitvoering ondersteuningsarrangementen Vanaf €70,- per uur op school

Er geldt een meerprijs van groepen groter dan vier leerlingen.

Consult of adviesgesprek €45,- per halfuur


Op aanvraag voor scholen

Workshops voor leerlingen, rekenen en spelling €80,- per uur 

Combineren meerdere ondersteuningsarrangementen

Coachingspakket op maat voor leerkrachten/ interne begeleiding

Interim interne begeleiding

Verbetertrajecten Basisvakken €90,- per uur  


Overige diensten

Uitvoering Persoonsgebonden Budgetten (PGB) €65,- per uur

Uitvoering onderwijsassessments €75,- per uur