voor kinderen & ouders

SNAPSYNAPS voor kinderen

Samen leren en onderzoeken

Soms is hard werken op school en thuis niet genoeg. Ondanks je inzet lukt het niet. Je kunt dan gaan twijfelen aan jezelf. Vooral als je ziet dat het je klasgenoten wel lukt. Waarom bij jou niet? Als je dat wilt weten, kunnen we samen op onderzoek uit gaan. Dat kan met reken- of leestestjes, of opdrachten voor het geheugen. We kunnen ook kijken hoe jij als persoon leert. Leer je door plaatjes of door te luisteren? Of leer jij juist door iets te doen?

Teken Je Gesprek

Wist je dat er een fijne manier is om je gedachten door middel van tekenen te onderzoeken? Met Teken Je Gesprek (TJG) ontdek je wat je nodig hebt om je sterker te voelen tijdens allerlei momenten. Dit doe je samen met de coach, die voor jou alles netjes uittekent op een groot papier. Een soort mindmappen. Daarbij bepaal jij welke kleur iets heeft: groen voor de leuke en prettige dingen, oranje voor de twijfelgevallen en rood voor de lastige zaken. We benoemen moeilijke dingen en bedenken hoe je deze  kunt aanpakken. Daarbij ben jij de baas en de onderzoeker.

Cogmed Werkgeheugen Training

Elke dag heb je je werkgeheugen nodig. Het is een soort notitieboekje in je hoofd, waar je kort informatie bewaart die je straks nodig hebt. Bijvoorbeeld bij het maken van een som of het onthouden van een instructie. Soms is het lastig dit notitieboekje te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer je het moeilijk vindt je te concentreren of wanneer je aandacht afgeleid wordt van wat de leerkracht vertelt in de klas. Cogmed helpt je bij het vinden en gebruiken van dit notitieboekje. Cogmed leert je wanneer het belangrijk is om je te concentreren, wanneer het handig is bewust te luisteren. Met behulp van de Cogmed oefeningen leer en herken je manieren om belangrijke informatie kort te onthouden. Manieren die bij jou passen. Deze vaardigheden heb je elke dag nodig in de klas.

 

Cogmed training is hard werken. Je zit drie tot vijf keer per week een uur achter de computer je hersenen te kraken. Er zitten bewegende oefeningen bij, oefeningen met cijfers en letters. Soms is het zo lastig dat je het liefst wilt weglopen van al die oefeningen. De verschillende oefeningen dagen je steeds uit om net iets meer te vragen van je hersenen. Gelukkig helpen je ouders en je coach je door de lastige periodes heen. Cogmed is iets wat je samen doet. Het is gymnastiek

voor je brein!

 

In het kort:

Wat is het?

Een computertraining

Waarom?

Omdat je je werkgeheugen elke dag nodig hebt bij het leren.

Hoe?

Drie tot vijf keer per week, train je ongeveer een uur met de computer. Je doet maximaal acht oefeningen per keer. Dit doe je vijf tot acht weken lang. Je ouders en je coach helpen je hierbij. Je ontdekt op welke manier jij leert en dingen onthoudt die belangrijk zijn. Om je te helpen bij je training spreek je weekbeloningen en een eindbeloning af met je ouders.

En daarna?

Vieren dat je de training afgerond hebt! Dat is heel belangrijk. Algauw merk je verschil. Vaak ontdek je dat het rustiger is in je hoofd. Veel kinderen vertellen dat het rekenen beter gaat.

Pfff...lezen...spelling...

Bij heel veel dingen die je doet, heb je de vaardigheden lezen en spellen nodig. Op school, maar ook als je een appje wilt sturen of bijvoorbeeld een appeltaart wilt bakken. Taal is overal om je heen. Maar wat als dit voor jou heel lastig is, de letters voor je ogen dansen en de spellingregels één groot onlogisch raadsel zijn? Wat als je verdrietig of boos wordt omdat iedereen om je heen het lijkt te kunnen, maar jij niet? En wat, als er een manier is waardoor je spelling gaat snappen, het lezen beter gaat en je vertrouwen in jezelf  krijgt? Ga jij dan de uitdaging met letters en klanken aan?

 

KWeC-en & WHOPPeN 

Ja, dit zijn gekke woorden. Als je nu al moet lachen of nieuwsgierig bent, begin je deze begeleiding positief. De KWeC-box zijn gekleurde blokjes, die staan voor letters, klanken en spellingcategorieën. Daarmee bouwen we woorden en de verschillende kleuren zorgen ervoor dat jij begrijpt hoe een woord in elkaar steekt. Spelling wordt logisch! En als je spelling verbetert, gaat het lezen ook vooruit.

 

In onze Nederlandse taal zijn er veel woorden waar geen spellingregel bij past. Deze vervelende ‘weetwoorden’ oefenen we door te WHOPPeN. Je schrijft de woorden op, nadat je er goed naar gekeken hebt, het woord uitgesproken hebt en de moeilijkheid benoemt hebt. Schrijf ik het woord met een ‘f’ of met een ‘v’? Je controleert na het opschrijven je antwoord en zo ontstaat een soort foto in je hoofd met het woord. Je ziet dus in je hoofd hoe je het woord schrijft!


Nieuwsgierig geworden? Dit vonden andere kinderen:


Jongen uit groep 7:

‘Ik ben van een V-score naar een III gegaan! De woorden zitten beter in mijn hoofd, ik hoef soms niet eens meer na te denken.’

 

Meisje, groep 7:

‘Ik begrijp eindelijk wanneer ik een /i/ of een /ie/ schrijf in lange woorden.’

 

Meisje, groep 7:

‘Mag ik woordjes mee om in de zomervakantie verder te WHOPPeN?’

 

Jongen, groep 6:

‘Ik wou dat ik dit eerder had geleerd. Het duurt soms lang om een woord te maken met de blokjes, maar ik weet dan wel dat ik het goed doe.’

SNAPSYNAPS voor ouders

Cogmed Werkgeheugen Training

Hoort u dit vaak van de leerkracht van uw kind…?

“Het gaat het ene oor in en het andere oor uit"

"Ze lijkt niet te luisteren naar wat ik zeg"

"Ik vraag een boek en een potlood op tafel te leggen en dat lukt vaak niet"

"Na 2 instructies, is zij de eerste alweer vergeten"

"Hij is snel afgeleid"

"Ze let vaak niet op"

"Uw kind is er met z’n gedachten niet bij, zit veel te dromen"

"Als ik vraag een som uit te rekenen, die hij best aankan, vraagt hij vaak wat was de som ook alweer?"

"Hij kan maar moeilijk beginnen aan zijn werk"

"Als zij al kan beginnen met een taak dan haakt zij vaak halverwege af vraagt vaak wat moest ik ook alweer doen?"

"Ze is meestal als laatste klaar”

…dan kan Cogmed helpen!

Teken Je Gesprek 

Teken Je Gesprek (TJG) is een methode om een gesprek visueel te maken. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen maak je een gestructureerd verslag van wat er verteld en gedeeld wordt door het kind. TJG kan bij kinderen vanaf 7 jaar ingezet worden. Een gesprekstekening geeft overzicht en de mogelijkheid om zelf de oplossing te vinden. Het mooie bij deze techniek is, dat het kind de regie heeft over de inhoud van de tekening. Het kind bepaalt de kleur en de woordkeus, waardoor het eerder bereid is nieuw gedrag uit te proberen en te oefenen.

Onderzoek

Het kan zijn dat u vragen heeft over de (leer-)ontwikkeling van uw kind. Ik onderzoek hoe kinderen leren. Dit kan heel specifiek gericht op een vakgebied, zoals rekenen of spelling. Ook is breder onderzoek mogelijk. Daarbij maak ik gebruik van de nieuwste testen op dit gebied, zoals de WISC-V-NL, de SON-R, de WPPSI-IV en de RAKIT-2. Welk type en of onderzoek bij uw kind past, hangt af van uw vraag.

Gespecialiseerde begeleiding bij lezen en/of spellen voor kinderen op de basisschool

Lezen en spellen zijn vaardigheden die de hele dag, bij veel dingen die we doen, nodig zijn. Maar wat als het voor jouw kind niet zo makkelijk is om dit goed te onthouden en toe te passen? Het kan voor kinderen frustrerend zijn om geen grip te krijgen op deze elementaire processen. Kinderen kunnen zich dom voelen, boos worden en verdrietig zijn. School en leren worden dan een hele opgave. Wat als er een vorm van begeleiding is, waardoor je kind weer met plezier aan de slag gaat met lezen, spellen en schrijven, dat je kind weer vertrouwen in zichzelf krijgt? Kinderen weten zelf heel goed wat ze willen en ook waar de pijn zit. Door het aanspreken van deze zelfkennis en daarbij aan te sluiten met concrete en multi-sensoriële werkvormen, groeit het zelfvertrouwen.

 

Mijn begeleiding is er voor kinderen met een achterstand en voor kinderen met een dyslexie verklaring of duurdiagnose en die wel of niet in aanmerking komen voor de vergoede zorg.

 

Heb jij het gevoel dat je kind tussen wal en schip raakt op het gebied van lezen en spellen, doordat:

het schooldossier (nog) niet compleet is voor onderzoek


er een duur (= uitgestelde) diagnose is gesteld


je kind ‘te goed’ scoort op de CITO’s


je kind ‘te goed’ scoort op de onderdelen van het dyslexie      onderzoek, waardoor het niet in aanmerking komt voor vergoede training


naast lees- en spellingproblemen, je kind andere leerbehoeften heeft, doordat het bijvoorbeeld moeite heeft met concentreren of het richten van aandacht


je kind een vergoede dyslexietraining heeft gehad, maar hinder blijft ondervinden 


je graag deze multi-sensoriële begeleiding wilt voor je kind met lees- en spellingproblemen

Geldt het bovenstaande voor jouw kind? Neem dan vrjblijvend contact met me op.

Ervaringen

"Onze dochter beseft nu dat ze veel meer kan dan ze eerst dacht"


Moeder van een meisje uit groep 6

"Vooralsnog gaat het erg goed op school en zijn de resultaten bovengemiddeld. Bedankt voor alle goede zorgen. "


Vader van een jongen in de brugklas

"Je bent een lieve en leuke trainer."


Jongen uit groep 6

"De resultaten beginnen zich nu al te uiten. Met spelling gaat het goed, voor rekenen staat ze een 8 en ook het huiswerk maken gaat veel beter, want alles valt mee na Cogmed."


Moeder van een meisje uit groep 7

"Het was fijn dat Marloes zo flexibel was en een goede klik had met onze zoon. Zeer prettige en kundige begeleiding."


Ouders van een jongen uit groep 8

"De woedeaanvallen van onze zoon zijn korter en minder frequent."


Ouders van een jongen uit groep 6 na de Cogmed Training

"Ik ben trots op het resultaat van de coach. Ze kon goed overweg met de buien van mijn pittige dochter en wist deze goed op te lossen. Petje af."


Moeder van een meisje uit groep 6

"We zien dat onze zoon zich beter kan focussen, zijn prestaties gaan omhoog."


Ouders van een jongen uit groep 8

"Bedankt voor je hulp. Het was soms best zwaar, maar ik heb het gehaald"


Meisje uit groep 6

"De eerste maanden VMBO gingen goed. De resultaten werden steeds beter en in december hoorde onze zoon dat hij naar de klas op HAVO niveau mocht. Hij gaat ook daar lekker! Ik ben er van overtuigd dat jouw Cogmed sessies hebben bijgedragen aan het huidige succes op het VO. Zelfvertrouwen en motivatie zijn zeker positief beïnvloed. Waarvoor nogmaals dank. Groet van een paar trotse ouders."


Vader van een jongen uit de brugklas


"Hij voelt zich erg veilig bij jou en is ontzettend aan het groeien in alle opzichten. Hij is meer zichzelf en komt sterker over. Zo leuk om zijn gevoel te 'lezen'. Alles valt wel samen nu hoor, mooi om te zien en complimenten aan jou!"


Vader van een jongen uit groep 8 over de coaching met Teken Je Gesprek

"Zoals Marloes kinderen begrijpt en helpt vind je niet zoveel! Ben er enorm blij mee!"


Moeder van een jongen uit groep 7 na de Cogmed Training en ondersteuning op school